1.
Širiakovienė A. Darbinio mokymo koncepcijos lietuvių pedagogų darbuose. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2016 m.sausio17 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės10 d.];40:67-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9409