1.
Martišauskienė E. Klasės auklėtojo veikla: dvasios tapsmo veiksnys. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2016 m.sausio17 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės11 d.];40:169-74. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9420