1.
Želvys R. Mokytojų požiūris į kai kuriuos švietimo kaitos valdymo Lietuvoje aspektus. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2016 m.sausio17 d. [žiūrėta 2021 m.birželio14 d.];50:9-20. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9429