1.
Kavaliauskienė V. Pedagoginio pašaukimo kriterijus parenkant būsimuosius mokytojus. ActPaed [Prieiga per internetą]. 1998 m.gruodžio21 d. [žiūrėta 2022 m.sausio26 d.];50:47-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9432