1.
Petrauskaitė R, Kučinskas V. Mokytojų rengimo problemos ir perspektyvos užsienyje ir Lietuvoje. ActPaed [Prieiga per internetą]. 1998 m.gruodžio21 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio2 d.];50:61-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9433