1.
Malinauskas R. Pedagogų parengtis atlikti socialinius vaidmenis. ActPaed [Prieiga per internetą]. 1998 m.gruodžio21 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio27 d.];50:75-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9434