1.
Šernas V. Pedagogo meistriškumo lygiai mokant profesijos. ActPaed [Prieiga per internetą]. 1998 m.gruodžio21 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės28 d.];50:83-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9435