1.
Aramavičiūtė V. Aukštesniųjų klasių moksleivių dvasingumo aspektai. ActPaed [Prieiga per internetą]. 1998 m.gruodžio21 d. [žiūrėta 2022 m.spalio7 d.];50:93-105. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9436