1.
Martišauskienė E. Vyresniųjų paauglių dvasinio tapsmo ypatumai. ActPaed [Prieiga per internetą]. 1998 m.gruodžio21 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės19 d.];50:106-19. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9437