1.
Sprindžiūnas A. Tolerancija: samprata ir ugdymo galimybės. ActPaed [Prieiga per internetą]. 1998 m.gruodžio21 d. [žiūrėta 2022 m.liepos4 d.];50:141-59. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9439