1.
Valatkaitė-Rimienė V. Moksleivių ir studentų kritinio mąstymo ypatumai ir lavinimo galimybės. ActPaed [Prieiga per internetą]. 1998 m.gruodžio21 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio8 d.];50:173-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9441