1.
Rupšlaukis E, Bitinas B. Fizikos egzamino metodikos klausimu. ActPaed [Prieiga per internetą]. 1998 m.gruodžio21 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio8 d.];50:191-03. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9443