1.
Ramoškienė A, Šernas V. Dabartinės studentų nuostatos mokantis užsienio kalbų ir pedagoginis bei psichologinis јų formavimas. ActPaed [Prieiga per internetą]. 1998 m.gruodžio21 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės23 d.];50:212-38. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9445