1.
Valatkienė S. Tradicinės, „aktyviosios“ ir šiuolaikinės moderniosios pedagogikos lyginamoji analizė. ActPaed [Prieiga per internetą]. 1998 m.gruodžio21 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio5 d.];50:239-55. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9446