1.
Tijūnelienė O. Meilės dorybė M. Pečkauskaitės pedagoginiame palikime. ActPaed [Prieiga per internetą]. 1998 m.gruodžio21 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės16 d.];50:256-67. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9447