1.
Jovaiša L. Edukologijos Sistema. ActPaed [Prieiga per internetą]. 1999 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio18 d.];60:6-11. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9449