1.
Aramavičiūtė V. Tautinė savimonė: prasmė ir problema vyresniame mokykliniame amžiuje. ActPaed [Prieiga per internetą]. 1999 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo26 d.];60:23-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9451