1.
Palujanskienė A. Vaikų psichologinės problemos. ActPaed [Prieiga per internetą]. 1999 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio8 d.];60:39-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9454