1.
Šernas V. Individo dvasingumo ugdymas – bendras vidurinių ir aukštųjų mokyklų uždavinys. ActPaed [Prieiga per internetą]. 1999 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2022 m.liepos1 d.];60:54-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9456