1.
Valatkienė S. Veiklos principo istorinė raida. ActPaed [Prieiga per internetą]. 1999 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo27 d.];60:58-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9457