1.
Tijūnėlienė O. Vyskupas Motiejus Valančius apie katalikų persekiojimą ir švietimą. ActPaed [Prieiga per internetą]. 1999 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2022 m.birželio29 d.];60:67-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9458