1.
Beresnevičienė D. Suaugusiųjų švietimo vaidmuo Rytų ir Centrinės Europos šalyse. ActPaed [Prieiga per internetą]. 1999 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio28 d.];60:74-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9459