1.
Stulpinas T. Visuomenės institucijų reitingas: mokinių nuomonė. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2016 m.sausio17 d. [žiūrėta 2021 m.birželio22 d.];60:92-102. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9461