1.
Aramavičiūtė V. Vyresniųjų moksleivių santykių su pasauliu brandos ypatumai. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2000 m.gruodžio18 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo26 d.];70:30-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9483