1.
Jonynienė Živilė. Teisė ir mokinio socializacija. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2000 m.gruodžio18 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio19 d.];70:92-117. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9488