1.
Jatautaitė D. Atmintis ir mokymas. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2000 m.gruodžio18 d. [žiūrėta 2022 m.sausio21 d.];70:167-94. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9494