1.
Ramoškiene A, Šernas V. Mokykimės kalbų kompiuteriu. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2000 m.gruodžio18 d. [žiūrėta 2022 m.liepos4 d.];70:201-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9496