1.
Valatkienė S. Pedagogo jėga – žmoniškumas. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2000 m.gruodžio18 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės22 d.];70:229-33. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9498