1.
Bulajeva T. Pedagogų profesinis tobulėjimas ir saviugda. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2000 m.gruodžio18 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės23 d.];70:234-41. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9499