1.
Minginas J. Pasauliečių mokytojų rengimo pradžia Lietuvoje. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2000 m.gruodžio18 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio7 d.];70:255-63. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9501