1.
Stulpinas T. Mokinių vertinamieji emociniai santykiai su aplinka. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2016 m.sausio17 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės6 d.];80:64-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9513