1.
Beresnevičienė D. Nuolatinis mokymasis vardan lygybės ir socialinio teisingumo kaip aukštojo mokslo misija. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2016 m.sausio17 d. [žiūrėta 2021 m.kovo6 d.];80:175-88. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9525