1.
Masaitytė R, Brunevičiūtė R. Lietuvos profesinio rengimo modeliavimo galimybės. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2016 m.sausio17 d. [žiūrėta 2021 m.vasario25 d.];80:240-52. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9532