1.
Pociūtė B. Europos aukštojo mokslo erdvės idėja: Bolonijos deklaracija – lūkesčiai ir sprendimai. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2002 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2022 m.sausio29 d.];90:10-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9538