1.
Aukštkalnytė D. Būsimųjų muzikos mokytojų komunikaciniai mokėjimai. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2002 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio4 d.];90:34-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9540