1.
Blinstrubas A. Būsimųjų mokytojų bendrasis išprusimas kaip edukacinės diagnostikos objektas. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2002 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio7 d.];90:52-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9542