1.
Aramavičiūtė V. Vertybių intemalizacijos pokyčiai vyresniame mokykliniame amžiuje. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2002 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2022 m.birželio28 d.];90:162-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9551