1.
Jovaiša L. Savisaugos įgymis ir jo ugdymas. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2002 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo27 d.];90:228-34. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9557