1.
Bulajeva T. Šiuolaikinio ugdymo ir saviugdos autonomijos problema. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2002 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2022 m.liepos6 d.];90:265-70. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9561