1.
Beresnevičienė D. Profesinis orientavimas Lietuvoje. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2002 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio9 d.];90:342-51. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9569