1.
Ruškus J. Specialiojo pedagogo socialinių nuostatų ir pedagoginės sąveikos ryšys: struktūrinis ir dinaminis aspektai. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2016 m.sausio17 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės18 d.];100:49-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9580