1.
Geske A, Grinfelds A, Kangro A. Tarptautiniai lyginamieji tyrimai Latvijoje: rezultatai ir kryptys. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2003 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio14 d.];100:67-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9582