1.
Jonynienė Živilė, Teresevičienė M. Lietuvos ir Švedijos mokinių požiūris į vaiko teises mokymosi procese. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2003 m.gruodžio29 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio28 d.];110:63-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9598