1.
Aukštkalnytė D, Gerulis S. Kūrinio suvokimo svarba muzikos mokytojo darbe. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2003 m.gruodžio29 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio4 d.];110:152-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9608