1.
Švedaitė B. Socialinio darbo sistema Lietuvos visuomenės kaitos kontekste. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2004 m.birželio17 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio7 d.];120:39-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9614