1.
Jovaiša L. Veikimo aktyvumo įgymiai ir jų ugdymas. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2004 m.birželio17 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio12 d.];120:118-35. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9621