1.
Martišauskienė E. Pedagoginių veiksnių įtaka vyresniųjų paauglių dvasiniam tapsmui. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2004 m.birželio17 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio13 d.];120:136-48. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9622