1.
Aramavičiūtė V. Kai kurie vyresniųjų mokinių gyvenimo mokykloje aspektai. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2004 m.birželio17 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo27 d.];120:149-55. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9623