1.
Duoblienė L. Trys filosofijos mokymo kryptys Lietuvos vidurinėje mokykloje. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2004 m.birželio17 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio13 d.];120:156-63. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9624