1.
Martišauskienė E. Dvasinių vertybių įkūnijimas paauglių elgesyje. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2004 m.gruodžio17 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės19 d.];13(13):53-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9634